ECO SM TEAM

Adresa:

Poslovno ime firme: ECO SM TEAM

Laćaračka 21, Sremska Mitrovica, 22000 Srbija

Tel: 064 / 486 0399 Jovana
Tel: 065 / 519 7950 Nenad

Mail: ecosmteam@gmail.com

Radno vreme: 08-20 h

Podacio o firmi

Delatnost: Usluge redovnog čišćenja zgrada

PIB: 108578769
Mat br: 63549851

Banka: Banca Intesa AD – Beograd
Br. računa: 160-0000000409953-80
datum otvaranja: 08.07.2014

Banka: Vojvođanska banke AD – Novi Sad
Br. računa: 325-9500700047102-24
Datum otvaranja: 21.02.2020